Inlägg av

Lagens lykta

Presentation av boken Misbah al-Shari’ah (Lagens lykta) Boken ”lagens lykta” (på arabiska Misbah al-Shari’ah) refereras till Imam Jaafar ibn Muhammed al-Sadiq (frid vare med honom), som är den sjätte ledaren (Imamen) enligt Shiaskolan. Innehållet i boken handlar om moral, nivåer för spirituellt resande och uppförande och karaktärsdragen för tro. Den har delats in i hundra […]

Konsekvenserna av skadligt och dåligt beteende

I religiösa källor har det även talats om de negativa konsekvenserna för skadligt och dåligt beteende så att folk ska visa större betydelse för gott beteende och hålla sig borta från fult beteende. Gällande detta har Jaafari-skolans ledare hållt ett värdefullt, varnande och väckande tal som vi kommer att läsa nedanför:   Utträde från shiismen […]

Vad är gott uppförande och moral?

Olika beskrivningar har nämnts om gott uppförande och moral[1], men vad beskrivningen av gott uppförande än må vara är nödvändigheten av dess implementering i samhället på ett kontinuerligt och bestående vis uppenbar. Gällande nödvändigheten av dess implementering räcker det med Imam Alis (fvmh) uttalande: «لَوْ كُنّا لا نَرْجُو جَنَّةً وَلا نَخْشى نارا وَلا ثَوابا وَلا […]

Shiamuslimernas egenskaper med Imam Sadiqs (fvmh) ord

Tidens förlopp och separation mellan shiamuslimer och tiden för de felfrias närvaro, olika kulturers attacker mot det shiitiska samhället och vissa förvrängningar och påhitt gav upphov till att det skapades förändringar i shiamuslimernas beteenden och kultur. Det har gått så långt att vissa anser att de når räddning om de kallar sig för shiamuslimer och […]

Om islamisk ledarskap och Imam Sadiqs (fvmh) efterträdare

Enligt versen ”…Men Gud vet [bäst] åt vem Han anförtror Sina budskap…”[1] vet endast Gud var Han ska placera ledarskapets position. Risalah (gudomlig mission för sändebud) är en gudomlig position. Det menas alltså med att endast Gud vet vem som är lämplig för Risalah och gudomligt ledarskap, och enligt just denna visdom valde Han ut […]

Några av Imam Sadiqs (fvmh) moraliska egenskaper

Respekt mot gäster Abdullah ibn Ja’fur sa: ”Jag såg en gäst hos Imam Sadiq (fvmh). En dag var gästen på väg att gå därifrån för att utföra några ärenden. Hans Excellens hindrade denne från att göra detta och utförde själv det gästen var tvungen att göra. Han sa: ”Profeten (fvmh) har avrådit att gäster ska […]

Imam Sadiqs (fvmh) moraliska predikningar

Abu Usama sa: ”Jag hörde Hans Excellens Sadiq (fvmh) säga: ”Förlora inte Gudsfruktan och Gudsmedvetenhet (Taqwa), återhållsamhet, sanningsenlighet, lojalitet mot tillit, gott uppförande och gott beteende mot grannar! Kalla folket till oss, och inte med erat tal! Var orsaken till vår stolthet, och var inte orsaken till vår skam och förakt. Försök förlänga Sajdah (bugning […]

Imam Jaafar Sadiqs (fvmh) moraliska tillvägagångssätt

Idag behöver människan moral, som räknas som en av de bästa individuella och sociala livsprinciperna, mer än någonsin tidigare. I själva verket härstammar många av de problem som människan står inför från avsaknad av individuell och social moral. Här syns vakuumet från existensen av moraliska principer som baseras på människans inneboende natur och instinkter. Således […]

Vad var Imam Sadiqs (fvmh) roll gällande vetenskap och den islamiska civilisationen?

Vetskap om religiösa läror och humanistiska vetenskaper för vägledning i relation till Guds lagar, införlivning av islamiska tankar och den rika shiitiska kulturen för administration av muslimernas affärer på individuella och sociala plan är viktiga förutsättningar för det gudomliga ledarskapet. Imam Sadiqs (fvmh) intellektuella närvaro på sin tid, hans ofelbara yttranden och tydliggörandet av hans […]