Shiamuslimernas egenskaper med Imam Sadiqs (fvmh) ord

Tidens förlopp och separation mellan shiamuslimer och tiden för de felfrias närvaro, olika kulturers attacker mot det shiitiska samhället och vissa förvrängningar och påhitt gav upphov till att det skapades förändringar i shiamuslimernas beteenden och kultur. Det har gått så långt att vissa anser att de når räddning om de kallar sig för shiamuslimer och endast uttrycker sin kärlek till Ahl al-Bayt (fvmd), även om de begått många synder. De är okunniga om det som Hans Excellens Sadiq (fvmh) sagt om shiamuslimernas egenskaper:

”Den som uttrycker att den är shia (anhängare) och handlar i kontrast till oss tillhör inte våra anhängare. Shia är den som är överens med oss med sin tunga och hjärta, följer våra läror och beter sig så som vi beter oss. De är våra anhängare.”[1]

Alltså är det nödvändigt att vi läser mer om egenskaperna för de verkliga och sanna shiamuslimerna med Imam Sadiqs (fvmh) ord, då han betonade och var väldigt känslig över shiamuslimernas reformering, så att vi kan jämföra oss och dagens samhälle med dessa egenskaper.

 

 

Shiamuslimernas grupper

Det har alltid varit och är många som hävdar sig vara shiamuslimer och följare till det gudomliga förmyndarskapet och ledarskapet, men de sanna shiamuslimerna och verkliga följarna till ledarskapet är få. Imam Sadiq (fvmh) avskiljer de sanna shiamuslimerna från de som påstår att de är shiamuslimer genom att tala om karaktärsdragen för var och en av dem. På ett ställe säger han:

”Anhängarna (shia) är av tre sorter; en grupp pryder sig [och söker ära och heder] m.h.a. oss och en grupp äter [och söker värdsligt livsuppehälle] m.h.a. oss. En grupp är från oss och går åt vårat håll, och de blir lugna när vi är säkra och blir rädda när vi blir rädda. De sprider inte frön (av hemligheter) och spelar inte teater inför falska människor. Om de är gömda kommer ingen till dem och om de är synbara uppmärksammas dem inte (de är inte ute efter att bli kända och är inte det). De är vägledningens lyktor.”[2]

 

Shiamuslimernas egenskaper

En shia måste ge lukt av Imamerna och ha deras färg, på sådant vis att den som ser dem skulle berömma deras Imamer och lärare.

 

Pålitlighet och ärlighet

Abu Usama ibn Zayd sa: ”Imam Sadiq (fvmh) sa:

”Skicka min hälsning till den som följer oss och lyssnar till våra uttalanden och säg [följande] från mig:

«أوصیکُمْ بِتَقْوی اللّهِ عَزَّوَجَلَّ وَالْوَرَعِ فی دینِکُمْ وَالإجْتِهادِ لِلّهِ وَصِدْقِ الْحَدیث، وأداءِ الأمانَةِ وَطولِ السُّجودِ وَحُسْنِ الجَوارِ… فَإنَّ الرَّجُلَ مِنْکُمْ إذا وَرَعَ فی دینِه وَصَدَقَ الْحَدیثَ وَأدّی الأمانَةَ، وَحَسَّنَ خُلْقَهُ مَعَ النّاسِ، قیلَ: هذا جَعْفَریٌ، فَیَسُرُّنی ذلک وَیَدْخُلُ عَلَیَّ مِنْهُ السُّرورُ، و قیلَ هذا أدَبُ جعفَرٍ وَ إذا کانَ عَلی غَیْرِ ذلک دَخَلَ عَلَیَّ بَلائُه وَ قیلَ هذا أدَبُ جَعْفَرٍ؛

”Jag påbjuder er att frukta Gud, den Allsmäktige och Glorifierade, och att visa hängivenhet till er religion, att sträva och kämpa i Guds väg, att tala sanning, att vara trogen till förtroendeuppdrag, att buga länge med pannan mot marken och att vara god mot grannarna och… eftersom när någon av er visar hängivenhet till sin religion, talar sanning, är trogen till förtroendeuppdrag och förfinar sitt uppförande mot folket kommer det att sägas: ”Denna person tillhör Jaafar.” Detta gör mig glad och lycka kommer till mig från den.” Och det kommer att sägas: ”Detta är Jaafars goda uppförande.” Men om det är tvärtom drabbas jag av dennes missöde och det kommer då att sägas: ”Detta är Jaafars uppförande.”[3]

 

Gudsfruktan och godhet

Shiamuslimer måste vara roten till godhet. Av denna anledning har Hans Excellens Jaafar ibn Muhammed (fvmd) sagt:

«شیعَتُنا أهْلُ الهُدی وأهْلُ التُّقی وأهْلُ الخَیْرِ وَأهْلُ الایمانِ وَأهْلُ الْفَتْحِ وَالظَّفر»

”Våra anhängare (shia) är vägledningens folk, Gudsfruktans folk, godhetens folk, trons folk och segerns och framgångens folk.”[4]

 

Bevarandet av böner, hemligheter och kamratskap

Imam Sadiq (fvmh) sa:

«إمْتَحِنوا شیعَتَنا عِنْدَ ثَلاثٍ؛ عِنْدَ مَواقیتِ الصّلاةِ کَیْفَ مُحافِظَتُهُمْ عَلَیْها وَعِنْدَ أسْرارِهِمْ کَیْفَ حِفْظُهُمْ لَها عَنْ عَدُوِّنا وَإلی أمْوالِهِمْ کَیْفَ مُواساتُهُم لاخْوانِهِمْ»

”Pröva våra anhängare i tre [saker]; hur de bevakar bönetiderna, hur de skyddar våra hemligheter ifrån våra fiender och hur sympatiska de är mot sina bröder med sina pengar.”[5]

När man ser shiamuslimernas Imamers rekommendationer gällande bön och diverse kan man känna sig stolt och ärad, men när man ser vissa shiamuslimers beteenden i relation till bönen m.m. skäms man.

 

Återhållsamhet för underlivet och magen

Skamlöshet, okyskhet, ränta och otillåtna inkomster tillhör dagens problem i vårat samhälle. Hans Excellens Sadiq (fvmh) har gällande detta sagt följande:

”Helt visst är Alis (fvmh) shia (anhängare) den som observerar återhållsamhet för underlivet och magen, kämpar mycket, vars handlingar är för Gud, har hopp om belöning från Honom och fruktar Hans bestraffning. Om du således ser sådana personer är de Jaafars (Imam Sadiqs) anhängare.”[6]

I en annan tradition sa han:

: «وَاللّهِ ما شیعَةُ عَليّ إلاّ مَنْ عَفَّ بَطْنُهُ»

”Vid Gud, Alis shia (anhängare) är ingen annan än den som observerar återhållsamhet för sin mage!”[7]

 

Sympati för andra

Vissa personer får godkänt i vissa dyrkanden såsom bönen och åkallan, men har brister när det kommer till ekonomiska frågor, välgörenhet till andra och att hålla kontakt via besök m.m. Dessa personer ska sannerligen veta att det finns brister i deras sätt att vara shiamuslimer. Shiamuslimer är själva såsom Imamerna välgörenhetens och sympatins folk. Imam Sadiq (fvmh) säger följande gällande detta:

«إنَّما شیعَتُنا یُعْرَفونَ بِخِصالٍ شَتّی: بِالسّخاءِ وَالْبَذْلِ لِلاخْوانِ، وَبِأنْ یُصَلّوا الْخَمْسِیْنَ لَیْلاً وَنَهارا، شیعَتُنا لا یَهِرّونَ هَریرَ الْکَلْب، وَلا یَطْمعونَ طَمَعَ الْغُرابِ، وَلایجاوِرون لَنا عَدُوّا، وَلایَسْألونَ لَنا مُبْغِضا وَلَو ماتوا جُوعا…»

”Helt visst igenkänns våra anhängare (shia) genom diverse egenskaper; generositet mot bröder och att de ber femtio [obligatoriska och rekommenderade enheter] om dygnet. Våra anhängare skäller inte som hundar, är inte giriga som kråkor, är inte vän med våra fiender och ber inte om hjälp från någon som hatar oss även om de skulle dö av hunger.”[8]

I en annan tradition läser vi att Hans Excellens sa följande till en shiamuslim som prisade en grupp shiamuslimer och ansåg dem vara rena:

«کَیْفَ عِیادَةُ أغْنیائِهم لِفُقَرائِهم؟ قال: قَلیلَةٌ، قال: وَکَیْفَ مُشاهَدَةُ أغْنیائِهِمْ لِفُقَرائِهِم؟ قال: قَلیلَةٌ، قال: فَکَیْفَ صِلَةُ أغْنیائِهِمْ لِفُقَرائِهِمْ فی ذاتِ أیْدیهِمْ؟ فقال: إنّکَ لَتَذْکُرُ أخْلاقا قَلَّ ما هی عِنْدَنا، قال: فقَالَ: فَکَیْفَ تَزْعُمُ هؤلاءِ أنّهُمْ شیعَةٌ؟!»

”Hur är de rikas dyrkan jämfört med de fattigas [dyrkan]? Han sa: ”Lite.” Imamen sa: ”Och hur är de rikas träffar jämfört med de fattigas?” Han sa: ”Lite.” Imamen sa: ”Hur är de rikas gåvor jämfört med de fattigas?” Han sa: ”Du nämner helt visst ett uppförande som är lite hos oss.” Han sa: ”Hur kan du då tro att de är shiamuslimer?”[9]

De sanna shiamuslimernas egenskaper är fler än vad som får plats i en artikel. Det som har nämnts är shiamuslimernas viktigaste egenskaper.[10] Dagens shiitiska samhälle är långt ifrån det som Imamerna ville och det som nämnts i de nobla Imamernas, speciellt Hans Excellens Sadiq (fvmh), Jaafari-skolans ledare, uttalanden om shiamuslimernas egenskaper.

 

www.tebyan.net

[1] Wasail al-Shia, vol. 11, s. 196; Bihar al-Anwar, vol. 68, s. 164.

[2] Al-Mahabbat al-Baydha, vol. 4, s. 356.

[3] Wasail al-Shia, vol. 8, s. 389, nr. 2.

[4] Al-Kafi, vol. 2, s. 233; Al-Mahajjat al-Baydha, vol. 4, s. 353.

[5] Bihar al-Anwar, vol. 83, s. 22; Jame’eye Ahadithe Shia, vol. 4, s. 58.

[6] Al-Kafi, vol. 2, s. 233, nr. 9.

[7] Saduq, Sifat al-Shia, s. 49.

[8] Tuhaf al-‘Uqul, s. 540.

[9] Al-Kafi, vol. 2, s. 173, nr. 10; Muntakhab Mizan al-Hikmah, s. 286.

[10] Om ni vill veta mer kan ni vända er till boken Sifat al-Shia, skriven av Sheikh Saduq, Bihar al-Anwar, vol. 68, bab 19, Sifat al-Shia och Mizan al-Hikmah, ordet Shia.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *