Vad var Imam Sadiqs (fvmh) roll gällande vetenskap och den islamiska civilisationen?

Vetskap om religiösa läror och humanistiska vetenskaper för vägledning i relation till Guds lagar, införlivning av islamiska tankar och den rika shiitiska kulturen för administration av muslimernas affärer på individuella och sociala plan är viktiga förutsättningar för det gudomliga ledarskapet. Imam Sadiqs (fvmh) intellektuella närvaro på sin tid, hans ofelbara yttranden och tydliggörandet av hans kunskaper indikerar att resterande Imamer inte fann ett lämpligt tillfälle för att förmedla den sanna islams kultur. Utan tvekan var Imamens intellektuella aktioner under hans värdefulla liv en konsekvens av just den periodens politiska, kulturella och sociala situation. Imam Muhammed Baqir (fvmh) jobbade med att sprida den shiitiska kulturen och skapa grunden för etableringen av det stora Jaafari-universitetet.

Under den sjätte Imamens liv var påtryckningar och underkuvning gentemot shiamuslimer mindre jämfört med under övriga Imamers levnadsperioder p.g.a. att Umayyaderna och Abbasiderna var upptagna med att bråka om makt. Å andra sidan hade Abbasiderna ett mjukare tillvägagångssätt i början och utav tvång jämfört med under perioden för de kommande Imamerna p.g.a. att de använde sig av slagordet ”Tillfredsställelsen är från Muhammeds familj” under deras revolt.

Imamens kulturella och intellektuella rörelse fick form under perioden för muslimernas intellektuella och kulturella uppvaknande. Under denna period skådades en extrem törst från muslimernas sida för att lära sig och inta ny kunskap. Orsaken till detta var muslimernas nya närvaro som hade en lysande historia och gammal och produktiv civilisation, utöver islams magnifika läror gällande inlärning. Med hänsyn till de rådande omständigheterna, en lämplig intellektuell och kulturell grund och en generell beredvillighet i samhället fortsatte Imam Sadiq (fvmh) med den enorma intellektuella och kulturella rörelsen som Imam Baqir al-’Ulum hade startat och etablerade det stora Jaafari-universitetet. Bland de vetenskaper som Imamen undervisade i var rättsvetenskap, tradition, korantolkning, moral, astronomi, geografi, politik, ekonomi, astronomiska vetenskaper, medicin, kemi, matematik, algebra, fysik, optik, atomlära och historia.

Utan tvekan går det att säga att Imamens största roll i spridning av vetenskaper var att träna elever. Var och en av dem fick sina motståndare att gå till knäna m.h.a. nya argument. Många studenter inhämtade kunskap och dygder i Imam Sadiqs (fvmh) skola och det stora Jaafari-universitetet. Vissa historiker har skrivit att de var 4 000 i antalet. Olika vetenskapsmän har studerat på detta universitet inom lärorna rättsvetenskap, korantolkning, religionshistoria, teologi och resterande vetenskaper som fanns på den tiden. Expertis observerades i Imam Sadiqs (fvmh) skola. T. ex. nådde Hamran ibn A’yan fullständig expertis i koranrecitation, Aban ibn Taghlab i arabisk vetenskap, Zurarah i rättsvetenskap, Mu’min Taq i teologi, Tayyar i läran om tvång och fri vilja, Hisham ibn Salim i monoteism och Hisham ibn al-Hakam i ledarskap. Väldigt ofta då någon person ställde en fråga inom den tidens vetenskaper brukade Imamen tilldela frågan till en av sina studenter som var expert inom det området.

Hur som helst var Hisham ibn Hakam den mest framstående av alla studenter i Jaafari-skolan. Trots att han var ung föredrog Imamen (fvmh) honom framför andra, och gällande anledningen till den respekten brukade han säga:

”Hisham hjälper oss med sitt hjärta, tunga och händer.”

Hisham var så pass tränad i teologi och religiösa trosuppfattningar att han förmedlade ämnen på ett nytt och oöverträffat sätt, och han använde sig av moderna argument för att bevisa Guds existens och Hans nobla och sköna egenskaper. Med andra ord var Hisham utvald när det kom till argumentation och logik. I debatter och fria diskussioner var han unik. Vetenskapsmän och experter accepterade honom som sin lärare och fruktade att debattera mot honom. Yahya ibn Khalid Barmaki, Harun al-Rashids minister, brukade ordna samlingar för fria diskussioner och debatter i teologiska frågor och Hisham var ledare för dessa samlingar. Ibland hände det att en känd vetenskapsman, som inte tidigare hade sett Hisham, förlorade i en debatt och p.g.a. förlusten gissade att motståndaren varit Hisham ibn al-Hakam.[1]

Det går inte att tala om Imam Sadiqs (fvmh) roll för islams eller snarare världens vetenskaper och civilisation på bara några sidor. Men vi tror det räcker med att tala om att Hans Excellens tränade 4 000 elever inom olika vetenskaper och många utav dem blev bäst på sin tid inom deras inriktningar. De spred ut sig överallt i den islamiska nationen och icke-islamiska nationer. Om vi tar reda på Imamens avgörande roll för världens vetenskaper och civilisation kommer vi att bekräfta traditionen som han förmedlat som säger att ingen korrekt kunskap kommer inte att komma till existens förutom att Ahl al-Bayt (fvmd) är dess ursprung.

[1] Ahmad Safayi, Hisham ibn al-Hakam, Daftare Nashre Aq, 1359 (Sh), förord, 2:a upplagan.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *