Inlägg av

Imam Jaafar Sadiqs (fvmh) intellektuella debatt

Nedanstående artikel är ett avsnitt från boken “The Great Muslim Scientist and Philosopher – Imam Ja’far Ibn Muhammad As-Sadiq (a.s.)”. Denna bok är en översättning från en avhandling som skrivits av Strasbourgs center för islamiska studier[1]. 25 forskare har forskat om shiaislam (tolvimamiter) i detta center. I vissa delar av boken har en del diskussioner […]