Imam Sadiqs (fvmh) moraliska rekommendationer till sina följare

Från boken Beheshte Kafi, skriven av den kända islams skriftlärde Kulayni (fvmh) – tradition 1: Det har återberättats från Ismail ibn Jabir att Imam Sadiq (fvmh) skrev detta brev till sina kompanjoner och beordrade dem att lära ut det till varandra, spendera tid för det, analysera det och utföra det som står i det. Var […]

Shiamuslimernas egenskaper med Imam Sadiqs (fvmh) ord

Tidens förlopp och separation mellan shiamuslimer och tiden för de felfrias närvaro, olika kulturers attacker mot det shiitiska samhället och vissa förvrängningar och påhitt gav upphov till att det skapades förändringar i shiamuslimernas beteenden och kultur. Det har gått så långt att vissa anser att de når räddning om de kallar sig för shiamuslimer och […]

Imam Sadiqs (fvmh) moraliska predikningar

Abu Usama sa: ”Jag hörde Hans Excellens Sadiq (fvmh) säga: ”Förlora inte Gudsfruktan och Gudsmedvetenhet (Taqwa), återhållsamhet, sanningsenlighet, lojalitet mot tillit, gott uppförande och gott beteende mot grannar! Kalla folket till oss, och inte med erat tal! Var orsaken till vår stolthet, och var inte orsaken till vår skam och förakt. Försök förlänga Sajdah (bugning […]