Om islamisk ledarskap och Imam Sadiqs (fvmh) efterträdare

Enligt versen ”…Men Gud vet [bäst] åt vem Han anförtror Sina budskap…”[1] vet endast Gud var Han ska placera ledarskapets position. Risalah (gudomlig mission för sändebud) är en gudomlig position. Det menas alltså med att endast Gud vet vem som är lämplig för Risalah och gudomligt ledarskap, och enligt just denna visdom valde Han ut […]

Vad var Imam Sadiqs (fvmh) roll gällande vetenskap och den islamiska civilisationen?

Vetskap om religiösa läror och humanistiska vetenskaper för vägledning i relation till Guds lagar, införlivning av islamiska tankar och den rika shiitiska kulturen för administration av muslimernas affärer på individuella och sociala plan är viktiga förutsättningar för det gudomliga ledarskapet. Imam Sadiqs (fvmh) intellektuella närvaro på sin tid, hans ofelbara yttranden och tydliggörandet av hans […]

Historien om Imam Sadiqs (fvmh) martyrskap

När Mansur Dawaniqi blev kalif år 136 e.h. och etablerade sin regering började en kvävande period för shiamuslimerna. Han ville få bort alla framstående personligheter tillhörande Alis (fvmh) familj från sin väg. Av denna anledning kallade han flera gånger Imam Sadiq (fvmh) till sig och förhörde honom. Till slut förgiftade och marterade han Imamen år […]

En biografi om Imam Sadiq (fvmh)

Hans Excellens Imam Jaafar Sadiq (fvmh), som är känd som Jaafari-skolans (shiamuslimernas lagskola) grundare, föddes den 17 Rabi’ al-Awwal år 83 e.h. Hans far var Imam Muhammed Baqir (fvmh) och mor ”Umm Farwah”. Hans Excellens namn var Jaafar, som betyder ”en väldigt gynnsam strömmande älv”, och kallades för ”Sadiq” (den sanningsenlige) och tilltalades vid namnet […]