Vad är gott uppförande och moral?

Olika beskrivningar har nämnts om gott uppförande och moral[1], men vad beskrivningen av gott uppförande än må vara är nödvändigheten av dess implementering i samhället på ett kontinuerligt och bestående vis uppenbar. Gällande nödvändigheten av dess implementering räcker det med Imam Alis (fvmh) uttalande:

«لَوْ كُنّا لا نَرْجُو جَنَّةً وَلا نَخْشى نارا وَلا ثَوابا وَلا عِقابا لَكانَ ینْبَغى لَنا اَنْ نُطالِبَ بِمَكارِمِ الاخْلاقِ فَاِنَّها مِمّا تَدُلُّ عَلَى سَبیلِ النَّجاحِ»

”Även om vi inte hade hopp om paradiset, fruktade elden eller [förväntade oss] belöning eller bestraffning skulle det ändå vara lämpligt för oss att söka oss till moraliska egenskaper, eftersom de visar vägen till framgång.”[2]

Från ovanstående tradition kan vi gott lära oss att behovet av gott uppförande är ett mänskligt behov och är inte endast exklusivt religiösa personer eller ett religiöst samhälle. Med andra ord är gott uppförande så pass stort att alla inte når dess djup eller välsignas med det. Den sjätte Imamen, Hans Excellens Sadiq (fvmh), sa:

«وَلا یكُونُ حُسْنُ الخُلْقِ اِلاّ فى كُلِّ وَلِىٍّ وَ صَفىٍّ… وَلا یعْلَمُ ما فِى حَقیقَةِ حُسْنِ الْخُلْقِ اِلاَّ اللّه‏ تعالى»

”Och gott uppförande hittas inte förutom hos alla [Guds] vänner och utvalda… och ingen vet om det goda uppförandets verklighet förutom Gud, den Upphöjde.”[3]

I denna text kommer vi endast att analysera den höga positionen av gott uppförande enligt den chevalereske Imamens åsikter.

 

Vikten av gott uppförande (Akhlaq)

Om det sociala, familjemässiga och t.o.m. det privata livet kombineras med gott uppförande kommer det att vara fyllt med glädje och fröjd. Glädje och fröjd kommer att försvinna från ett samhälle och en familj som inte observerar god moral och uppförande. Imam Sadiq (fvmh) säger följande om detta:

«لا عَیشَ اَهْنَأُ مِنْ حُسْنِ الْخُلْقِ»

”Inget liv är mer behagligt än [med] gott uppförande.”[4]

Hans Excellens anser gott uppförande vara en av profeternas egenskaper och säger:

«اِنَّ الصَّبْرَ وَ البِرَّ وَحُسْنَ الْخُلْقِ مِنْ اَخْلاقِ الاَنْبیاءِ»

”Helt visst är tålamod, godhet och gott uppförande bland profeternas uppföranden.”[5]

 

Exempel på enastående uppförande och moral

I en tradition frågades Imam Sadiq (fvmh) vad enastående uppförande är. Hans Excellens svarade med att säga:

«اَلْعَفْوُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، وَصِلَةُ مَنْ قَطَعَكَ، وَاِعْطاءُ مَنْ حَرَمَكَ وَقَوْلُ الحَقِّ وَلَوْ عَلى نَفْسِكَ»

”[Enastående uppförande är] att förlåta någon som förtryckt dig, sammanbindning av släktskap med någon som brutit relation med dig, att skänka till någon som nekat dig någonting och att tala sanning även om det är till din nackdel.”[6]

Som ni ser nöjde sig inte Hans Excellens Sadiq (fvmh) med att endast tala om vikten och värdet av gott uppförande, snarare fokuserade han även på att nämna tydliga exempel på det så att frågan blir mer konkret och påtaglig.

Imam Sadiq (fvmh) sa:

: «اِنَّ اللّه‏َ تَبارَكَ خَصَّ رَسُولَ اللّه‏ِ صلى ‏الله ‏علیه ‏و‏آله بِمَكارِمِ الاخْلاقِ فَامْتَحِنُوا اَنْفُسَكُمْ فَاِنْ كانَتْ فیكُمْ فَاحْمَدُوا اللّه‏َ، وَارْغَبُوا اِلَیهِ فى الزّیادَةِ مِنْها»

”Sannerligen gjorde Gud, den Upphöjde, Guds Sändebud (fvmh) speciell gällande enastående uppförande. Pröva därmed er själva! Prisa då Gud om [enastående uppförande] finns hos er, och be Honom om att det ska ökas!”

Återberättaren säger: ”Hans Excellens började då att nämna exempel på enastående uppförande och nämnde tio exempel på det:

«اَلْیقینُ وَالْقَناعَةُ وَالصّبْرُ وَالشُّكْرُ وَالْحِلْمُ وَحُسْنُ الْخُلْقِ والسَّخاءُ وَالْغَیرَةُ والشُّجاعَةُ وَالْمُرُوءَةُ»

”Visshet (Yaqin), belåtenhet (Qana’ah), tålamod (Sabr), tacksamhet (Shukr), återhållsamhet (Hilm), gott uppförande (Husn al-Khulq), generositet (Sakha), heder (Ghayrah), mod (Shuja’ah) och gentlemannahet (Muruah).”[7]

Ovanstående exempel är bland de viktigaste dygderna som kan föra familjen, samhället och t.o.m. alla ungdomar mot lycka och salighet.

Frukten av gott uppförande

Hans Excellens Imam Sadiq (fvmh) har hållt ovärderliga tal gällande frukten och fördelarna med gott uppförande. Vi kommer att nämna några av dem i fortsättningen av texten:

  1. Riklig försörjning

Imam Jaafar Sadiq (fvmh) sa:

«حُسْنُ الْخُلْقِ یزیدُ فى الرِّزْقِ»

”Gott uppförande ökar försörjning.”[8]

 

  1. Välstånd och långt liv

Imam Sadiq (fvmh) sa:

«اِنَّ الْبِرَّ وَحُسْنَ الْخُلْقِ یعْمُرانِ الدّیارَ وَیزیدانِ فِى الاعْمارِ»

”Sannerligen ger godhet och gott uppförande upphov till välstånd och ökning av levnadsålder.”[9]

I en annan tradition uppmanar Imam Sadiq (fvmh) shiamuslimerna till gott uppförande mot familjen och anser det ge upphov till längre liv och säger:

«مَنْ حَسُنَ بِرُّه فى اَهْلِ بَیتِهِ زیدَ فى عُمْرِهِ»

”Åldern ökar för den som beter sig bra mot sin familj.”[10]

 

  1. Förlåtelse av synder

Hans Excellens har även sagt:

«اَلْخُلْقُ الحَسَنُ یمیثُ الْخَطیئةَ كَما تُمیثُ الشَّمْسُ الجَلیدُ»

”Gott uppförande eliminerar synder såsom solen får isen att smälta.”[11]

 

  1. Denna och nästa världs prydnad

Hans Excellens Jaafar ibn Muhammed (fvmd) sa:

«اَلْخُلْقُ الْحَسَنُ جَمالٌ فِى الدُّنْیا وَ نَزْهَةٌ فِى الاخِرَةِ وَ بِهِ كَمالُ الدّینِ وَقُرْبَةٌ اِلَى اللّه‏ِ وَلا یكُونَ حُسْنُ الخُلْقِ اِلاّ فى كُلِّ وَلِىِّ وَصَفِىٍّ»

”Gott uppförande är vackerhet i denna värld, lättnad i nästa värld och orsakar perfektion i religionen och närhet till Gud. Gott uppförande finns inte förutom hos alla [Guds] vänner och utvalda.”[12]

 

  1. Att kämpa

Vid ett annat tillfälle säger Imam Sadiq (fvmh):

”Sannerligen belönar Gud, den Välsignade och Upphöjde, tjänaren i enlighet med dennes goda uppförande såsom Han ger till den som dag och natt strävar i Guds väg.”[13]

«اِنَّ اللّه‏َ تَبارَكَ وَتَعالى لَیعْطِى الْعَبْدَ مِنَ الثَّوابِ عَلى حُسْنِ الْخُلْقِ كَما یعْطِىَ الْمُجاهِدَ فِى سَبیلِ اللّه‏ِ یغْدُوا عَلَیهِ وَیرُوحُ»

[1] Den bortgånge Allamah Tabatabai säger följande om beskrivningen av vetenskapen etik:

”Vetenskapen etik är en vetenskap som talar om mänskliga vanor som har att göra med växtliga, animaliska och mänskliga krafter och som separerar dygdiga vanor ifrån odygdiga vanor så att människan kan fullända sin intellektuella salighet, via manifestering av moraliska dygder och till slut få ett beteende och handlingar som orsakar folklig prisning. Men det som nämnts som målet med vetenskapen etik har varit enligt åsikterna tillhörande de grekiska lärda inom etik, men enligt oss är målet med den islamiska etiken att nå Guds tillfredsställelse, och inte att nå folklig prisning. Tafsir al-Mizan, vol. 1, s. 376-378.

[2] Mustadrak al-Wasail, vol. 2, s. 283.

[3] Bihar al-Anwar, vol. 68, s. 393.

[4] Wasail al-Shia, vol. 8, s. 571.

[5] Al-Mawa’iz al-‘Adadiyyah, s. 227.

[6] Ma’ani al-Akhbar, s. 191.

[7] Amali Saduq, s. 184.

[8] Bihar al-Anwar, vol. 71, s. 395-396, nr. 77.

[9] Muntakhab Mizan al-Hikmah, s. 171, nr. 1957.

[10] Kashf al-Ghammah, vol. 2, s. 208.

[11] Ibid.

[12] Bihar al-Anwar, vol. 68, s. 393; Misbah al-Shari’ah, Bab 61, s. 338.

[13] Usul Kafi, vol. 2, s. 101.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *