Imam Sadiq (fvmh) från Ahl al-Sunnahs stora lärdas synvinkel

Genom hela människans historia har det alltid funnits de som inte lämnat något vakuum efter sig och fullständigt känts av, eftersom intellektuella fyllt vakuumet efter dem på något sätt. Men dessa personer är få vars tankar hjälpt samhället efter dem och regerat i samhället, på sådant sätt att intellektuella reflekterat över dennes intellektuella axel efter […]

Är Imam Sadiq (fvmh) shiaskolans grundare?

Alla Imamer är ett enda ljus och de har stått till islams tjänst och stått ut med svåra ansträngningar på denna väg. De utförde sina plikter i enlighet med de förutsättningar som fanns på deras tid och den plats de levde på, och dessa ansträngningar har tagit form på olika sätt såsom revolt, fred, tystnad […]

Olika lärdas åsikter

Imamen Abu al-Hanifa, som levde samtidigt som Hans Excellens och var ledaren för Hanafi-skolan, återberättas i boken A’lam al-Nubala, vol. 6, s. 257 och i boken Tarikh al-Kabir, vol. 2, s. 199, ha sagt: ”Jag har inte sett någon mer lärd än Jaafar ibn Muhammed och han är helt visst nationens mest lärde.”[1] Malik ibn […]

Imam Sadiqs (fvmh) uppförande och levnadssätt

Imam Sadiq (fvmh) var liksom sina nobla fäder sin tids mästare gällande alla goda och moraliska egenskaper. Guds ljus lyste upp hans hjärta och han var såsom sina förfäder i generositet och givmildhet gentemot behövande. Han bar på omfattande visdom och extensiv kunskap och influerade med sitt tal och hade talets gåva. Han utförde sina […]