Imam Sadiqs (fvmh) uppförande och levnadssätt

/
Imam Sadiq (fvmh) var liksom sina nobla fäder sin tids mästare…